grupp_Sammankallande

Den här gruppen innehåller personer som är har rollen som sammankallande.

Rollen ger följande extra rättigheter

  • Skapa och editera uppgifter i arbetsboken
  • Skapa och editera inlägg i Wiki mm
  • Lägga och editera upp filer 
  • Skapa sidinnehåll, tex tabeller, listor, dokumentwidgets mm

Tech info: OG "Group"

Detta är en sluten grupp. Enbart en gruppadministratör kan lägga till dig.