grupp_IT-administratör

Den här gruppen innehåller personer som är medlemmear i gruppen IT-administratörer.

Dessa är normalt en delmängd i den Administrativa gruppen men undantag förekommer. Gruppen används för att styra behörigheter kring ren IT-administration. 

Tech info: OG "Group"

Detta är en sluten grupp. Enbart en gruppadministratör kan lägga till dig.